Masz pytania, napisz lub zadzwoń: (54) 287 71 39; 603 425 833, jawor-skepe@wp.pl

Blog

Jezioro Wielkie

Pojezierze Dobrzyńskie na obszarze którego leży Skępe charakteryzuje się dużym bogactwem jezior, torfowisk i mokradeł. Największy kompleks hydrograficzny tworzą Jeziora Skępskie połączone ze sobą rzeką Mień. Nazwa kompleksu pochodzi od miejscowości Skępe leżącego na brzegach jezior Świętego, Małego i Wielkiego. Jezioro Wielkie i Małe można by traktować jako całość, ponieważ dopiero w 1930 roku oddzielone zostały one od siebie groblą usypaną w miejscu największego zwężenia. Dzięki temu połączone zostało grodzisko z przeciwległym brzegiem.

O Skępem

Rzeźba terenu gminy Skępe została ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia tzw. bałtyckiego. Dominuje płaskorówninne ukształtowanie terenu urozmaicone drobnymi, niewielkimi pagórkami. Do form podkreślających młodoglacjalny charakter rzeźby terenu należą rynny glacjalne wypełnione jeziorami i częściowo wykorzystane przez rzekę Mień. Do jezior związanych z tą rynną należą m.in. Jezioro Wielkie i Jezioro Małe. Oceniając rzeźbę terenu pod kątem rozwoju budownictwa należy stwierdzić, że istnieją tu odpowiednie miejsca pod lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.

Subskrybuj RSS - blogi